LOGOS

KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

W dniu 26. 04.2017 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie odbyła się

Miejska Konferencja Logopedyczna nt:

„Wyzwania profilaktyczne i terapeutyczne w kontekście   rozwoju psychoruchowego i językowego wobec dzieci w wieku 5- 7 lat”

Tematyka spotkania była na kierowana na analizę oczekiwań rozwojowych wobec dzieci w przedziale wiekowym pomiędzy 5 a 7 rż. Konieczne zatem było określenie norm i odchyleń rozwojowych, aby  zmierzyć się z zagadnieniem opracowywania wsparcia terapeutycznego.

Na spotkaniu tym, pochylono się szczególnie nad problematyką przetwarzania informacji sensorycznych i kształtowania się ich integracji.

Uczestnicy mogli zapoznać się z propozycjami ćwiczeń i zabaw, które podnoszą sprawność dziecka w obrębie motoryki dużej i małej oraz koordynacji. Stabilizują reakcje przedsionkowe i słuchowe oraz dotykowe i wzrokowe.

Kolejny wykład skupiał się wokół wspomagania terapeutycznego w sytuacji gdy słabsza jest sprawność manualna w zakresie wykonywania sekwencji precyzyjnych ruchów w chwycie pęsetowym – towarzyszącym pisaniu. Zaburzenia w procesie grafomotorycznym bardzo często są  konsekwencją obniżonej kontroli napięcia mięśniowego oraz niższej sprawności w zakresie planowania ruchowego.

Z pewnością nowością tematyczną dla zgromadzonych gości konferencji, była dieta sensoryczna wskazana dla dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu społeczno – poznawczym i językowym.

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji opartej na analizie anonimowych ankiet, można stwierdzić, iż zarówno proponowana tematyka, jej przydatność w praktyce zawodowej, jak i strona organizacyjna, w dużym stopniu zadowoliła oczekiwania naszych respondentów.

Uczestnicy otrzymali ponadto materiały konferencyjne uwzględniające szeroki aspekt praktyczny.

Tematy spotkań Logosa w roku szkolnym 2016/17

1. Warsztaty prowadzone przez p. Darię Michoń-Zgolik, nt. „Wykorzystanie taśmy kinezjologicznej tape w terapii logopedycznej

2. Analiza tzw. „trudnych przypadków logopedycznych” i omówienie sposobów prowadzenia terapii logopedycznej. (I półrocze)

3. Przegląd pomocy i analiza „Zestawu prób do obserwacji rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci od 2 do 6 roku życia” pod kątem trafności ich doboru.

4. Próba opracowania kwestionariusza do przesiewowego badania wymowy dzieci od 2 do 6 roku życia.

5. Próba opracowania kwestionariusza do przesiewowego badania wymowy dzieci od 2 do 6 roku życia. c.d.

6. Próba opracowania kwestionariusza do przesiewowego badania podsystemu morfologicznego i składniowego języka u dzieci od 3 do 6 roku życia.

7. Próba opracowania kwestionariusza do przesiewowego badania podsystemu morfologicznego i składniowego języka u dzieci od 3 do 6 roku życia. c.d.