WYKAZ ZAWODÓW, W KTÓRYCH NAUKA JEST MOŻLIWA NA TERENIE CHORZOWA

Betoniarz-zbrojarz – www.zsbchorzow@interia.pl,

Blacharz –www.zstnr2.pop.pl , www.zsbchorzow.pl,

Cukiernik – www.zsguchorzow.pl,

Elektryk – www.zstio1.edu.pl,

Fotograf –  www.zstnr2.pop.plwww.zsbchorzow.pl,

Fryzjer – www.zstnr2.pop.plwww.zsbchorzow.pl,

Górnik eksploatacji podziemnej – www.zstio1.edu.pl,

Kucharz – www.zsguchorzow.pl,

Kowal artystyczny-  www.zstnr2.pop.pl , www.zsbchorzow.pl,

Lakiernik- www.zstnr2.pop.pl , www.zsbchorzow.pl,

Malarz-tapeciarz –www.zstnr2.pop.pl , www.zsbchorzow.pl,

Mechanik pojazdów samochodowych – www.zstnr2.pop.pl , www.zsbchorzow.pl,

Monter-elektronik – www.zstio1.edu.pl,

Monter konstrukcji budowlanych – www.zsbchorzow.pl,

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – www.zsbchorzow.pl,

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – www.zsbchorzow.pl,

Ogrodnik – www.zstnr2.pop.pl , www.zsbchorzow.pl,

Piekarz – www.zsbchorzow.pl,

Sprzedawca – www.zsguchorzow.pl,

Stolarz – www.zstnr2.pop.pl , www.zsbchorzow.pl,

Ślusarz – www.zstio1.edu.pl,

Technik analityk – www.zstio4chorzow.pl,

Technik architektury krajobrazu – www.zsbchorzow.pl,

Technik budownictwa – www.zsbchorzow.pl,

Technik drogownictwa – www.zsbchorzow.pl,

Technik dróg i mostów kolejowych – www.zsbchorzow.pl,

Technik ekonomista – www.zse-chorzow.pl,

Technik elektronik – www.zstio1.edu.plwww.zstio4chorzow.pl,

Technik elektryk – www.zstio3.pl,

Fototechnik – www.zstnr2.pop.pl,

Technik górnictwa podziemnego – www.zstio1.edu.pl,

Technik handlowiec – www.zsguchorzow.pl,

Technik hotelarstwa – www.zsguchorzow.pl,

Technik informatyk – www.zstio1.edu.plwww.zstio3.pl,

Kelner – www.zsguchorzow.pl,

Technik logistyk – www.zse-chorzow.pl,

Technik mechanik – www.zstnr2.pop.pl,

Technik mechatronik – www.zstio3.pl,

Technik obsługi turystycznej – www.zse-chorzow.pl,

Technik ochrony środowiska – www.zstio4chorzow.pl,

Technik ogrodnik – www.zsbchorzow.pl,

Technik organizacji reklamy – www.zstio1.edu.pl,

Technik organizacji usług gastronomicznych – www.zsguchorzow.pl,

Technik spedytor – www.zse-chorzow.pl,

Technik pojazdów samochodowych – www.zstnr2.pop.pl,

Technik technologii chemicznej – www.zstio4chorzow.pl,