WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

w Chorzowie

ul. Opolska 19

www.pupchorzow.pl www.szanasadlaciebie.eu

Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie:

Pani Karina Grudziecka – Polowy ( tel. 32 34-97-115 ).

Tematyka zajęć proponowana przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy        w Chorzowie dla młodzieży:

–        Sytuacja na lokalnym rynku pracy

–        Zawody deficytowe i nadwyżkowe

–        Prognozy popytu na prace

–        Określanie preferencji zawodowych

–        Planowanie dalszej ścieżki edukacji zawodowej

–        Czynniki wpływające na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym