SZKOŁA DLA RODZICÓW

szkoladlarodzicow

Szkoła dla rodziców i wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą i wymiana doświadczeń To małe kroki kugłębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.Główne motto szkoły dla rodziców
i wychowawców brzmi:wychowywać to kochać i wymagać!

szkoladlarodzicowProgram w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”,

„Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do

szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żebydzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla rodziców i wychowawców uczy nie tyle „metod”,co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:

-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

-rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

-aktywne, wspierające słuchanie,

-motywowanie dziecka do współdziałania,

-modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

-uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

-wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

-budowanie realnegopoczucia własnej wartości dziecka,

-konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się
z krótkich omówień iwprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach.

Adresaci programu:

-rodzice

-nauczyciele, wychowawcy

-pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci

-profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem zajęć

-osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

Realizatorzy programu w PPP w Chorzowie:

Irena Świerczyńska,
Edyta Naczulska,
Sabina Lorek,
Sławomir Szpak

Wojewódzki koordynator programu:

Katarzyna Zawadzka

Ogólnopolscy koordynatorzy programu:

Joanna Sakowska,Maria Talar

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

lub osobiście w sekretariacie

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Chorzowie.