ŚWIAT ZAWODÓW

Aby zapoznać się z szczegółowymi informacjami, dotyczącymi konkretnego zawodu, kliknij w nazwę zawodu.

Betoniarz – zbrojarz

Blacharz

Cukiernik

Elektryk

Fotograf

Fryzjer

Górnik eksploatacji podziemnej

Kucharz

Kowal artystyczny

Lakiernik

Malarz – tapeciarz

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter – elektronik

Monter konstrukcji budowlanych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Ogrodnik

Piekarz

Sprzedawca

Stolarz

Ślusarz

Technik analityk

Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik drogownictwa

Technik dróg i mostów kolejowych

Technik ekonomista

Technik elektronik

Technik elektryk

Fototechnik

Technik górnictwa podziemnego

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Kelner

Technik logistyk

Technik mechanik

Technik mechatronik

Technik obsługi turystycznej

Technik ochrony środowiska

Technik ogrodnik

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji usług gastronomicznych

Technik spedytor

Technik pojazdów samochodowych

Technik technologii chemicznej