PEDAGODZY

Imię i NazwiskoHanna Sira

Wykształcenie: psycholog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Opieki nad Małym Dzieckiem

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego

* Mózg dziecka – podstawowe zagadnienia neuropsychologii klinicznej w ujęciu praktycznym

* Diagnoza autyzmu u dzieci do lat 3 – narzędzie M-CHAT-R/F

* Budowanie strategii dla dziecka z zaburzonym  zachowaniem

* Interwencja kryzysowa w systemie oświatowym

* Metody pracy z dzieckiem i młodzieżą z zespołem Aspergera

 

Imię i nazwisko: Jolanta Durka – Ploch

Wykształcenie: psycholog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPPDział Opieki nad Małym Dzieckiem

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo- behawioralnym

* 3 stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci z autyzmem

* Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

* Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

* Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat”

* Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w aspekcie integracji sensorycznej

* Ocena ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci w wieku 16-30 miesięcy – narzędzie M – CHAT – R/F

 

Imię i nazwisko: Joanna Wolnik

Wykształcenie: psycholog, doradca zawodowy, psycholog transportu, surdopedagog, tyflopedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Dział PPP: Dział Opieki nad Małym Dzieckiem, Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej, Dział  Interwencji  Kryzysowej

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Trener, szkoleniowiec

* Zarządzanie projektem

* specjalista ds. rozwoju zawodowego

* język migowy

 

Imię i nazwisko: Urszula Kulej

Wykształcenie: pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPPDział Opieki nad Małym Dzieckiem

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo- behawioralnym

* Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego w aspekcie integracji sensorycznej

* Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

* Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lata

* Dysleksja rozwojowa- teoria, diagnoza i terapia

 

Imię i nazwisko: Sylwia Modrzyk

Wykształcenie: pedagog, logopeda, pedagog specjalny (terapeutyczny)

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Logopedyczny

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Badania słuchu z wykorzystywaniem programu komputerowego „ Słyszę”

* Diagnoza funkcjonalna dziecka metodą PEPE-R

* Alternatywne formy komunikacji
* Diagnoza autyzmu dzieci od 16-30 m-c narzędziem M-ChAT- R-F

* 3- stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci z autyzmem

* Ruch rozwijający W. Sherborne,

* Mózg dziecka – podstawowe zagadnienia neuropsychologii klinicznej w ujęciu praktycznym

 

Imię i nazwisko: Katarzyna Rosa

Wykształcenie: pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Logopedyczny

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* I stopień terapii EEG BIOFEEDBACK

* Badania słuchu z wykorzystaniem programu komputerowego „Słyszę”

* Badania wzroku, słuchu i mowy z wykorzystaniem Platformy Zmysłów

* Diagnoza funkcjonowania dziecka metodą PEPE-R

* Alternatywne formy komunikacji

 

Imię i nazwisko: dr Sabina Koczoń – Zurek

Wykształcenie: logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Logopedyczny

Studia Podyplomowe:

*Logopedia i Glottodydaktyka z Terapią Pedagogiczną w zakresie logopedii,

*Oligofrenopedagogika,

*Organizacja i zarządzania oświatą.

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

*III- stopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem

*Diagnoza autyzmu u dzieci do lat 3- M-CHART-R/F

*Budowanie strategii dla dziecka z zaburzonym zachowaniem

*Metody racy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera

 

Imię i Nazwisko: Monika Korczak

Wykształcenie: psycholog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej, Dział Poradnictwa i Terapii

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* 4 letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie

* Psychoterapia małżeństw i par – półroczny cykl zajęć w Polskim Instytucie Ericksona

* Szkoła dla rodziców K. Zawadzka

*  Praca z trudnym  uczniem i klasą A. Paradowska

 

Imię i nazwisko: Aleksandra Grudzień

Wykształcenie: psycholog, prawnik, psychoterapeuta, mediator

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej, Dział Poradnictwa i Terapii

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Studia podyplomowe –  Negocjacje i mediacje

* Studia podyplomowe –  Seksuologia kliniczna

* Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci

* 2- letni cykl szkoleniowy – Mediacje rodzinne

* 5- letni kurs psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin

 

Imię i nazwisko: Joanna Pierzchała

Wykształcenie: psycholog, seksuolog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej,

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej

* Szkolenie terapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym (w trakcie)

* Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach SFA

* Studium Psychologii Sądowej

 

Imię i nazwisko: Dorota Lechowska

Wykształcenie: terapeuta pedagogiczny, surdopedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i surdopedagogiki

* kwalifikacyjne kursy diagnozy i terapii dzieci specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

* szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej

 

Imię i nazwisko: Anna Świerczyńska

Wykształcenie: pedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – terapeutycznej, edukacji seksualnej dzieci i młodzieży

* kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

* kwalifikacyjne kursy diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

* specjalistyczne szkolenie z zakresu poznawczo – behawioralnej stosowanej analizy zachowania

 

Imię i nazwisko: Joanna Hajduk

Wykształcenie: pedagog, oligofrenopedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej, Dział Młodzieżowy

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i metod korekcyjno – kompensacyjnych

* Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii dysleksji

* Szkolenie z zakresu diagnozy dyskalkulii

* Szkolenie z zakresu prowadzenia treningów metodą EEG- BIOFEEDBACK

 

Imię i nazwisko: Wiesława Bocian – Misztal

Wykształcenie: pedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej, Dział Socjoterapii

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

Studia podyplomowe w zakresie opieki i profilaktyki społecznej o specjalności: pedagogika rodzinna

Studia podyplomowe w zakresie szkolnego doradcy zawodowego

* Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

* Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki

* kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej

* Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie logopedii

* kurs języka migowego systemu językowo – migowego

* kurs terapia ręki

* kurs metody Tomatisa- Stymulacja Audio – Psycho – Lingwistyczna

 

Imię i Nazwisko : Henryka Kubień

Wykształcenie: psycholog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

* Oligofrenopedagogika

* Praca diagnostyczo- terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

* Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików

 

Imię i nazwisko: Robert Matysiak

Wykształcenie: pedagog, logopeda

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Młodzieżowy

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Studia podyplomowe – Psychokorekcja zaburzeń zachowania

* Studia podyplomowe- Logopedia z Glottodydaktyką i Terapią pedagogiczną

* Całościowe szkolenie z terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – TSR

 

Imię i nazwisko: Sabina Lorek

Wykształcenie: socjolog, pedagog, psychoterapeuta, mediator

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Młodzieżowy, Dział Poradnictwa i Terapii, Dział Interwencji Kryzysowej

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach SFA

* Diagnoza Dyskalkulii

* Podyplomowe studia z zakresu edukacji seksualnej

* specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii, pomocy psychologicznej i mediacji

* szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

* szkolenie-SORE

 

Imię i nazwisko: Adrianna Wieczorek

Wykształcenie: psycholog, specjalista terapii uzależnień

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Młodzieżowy, Dział Interwencji Kryzysowej

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Trener Treningu Zastępowania Agresji ART

* Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach SFA

* Doradca ds. HIV/AIDS
* Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych

* Interwencja kryzysowa

 

Imię i NazwiskoAnita Jurczyk – Gniełka

Wykształcenie: psycholog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Młodzieżowy

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* 4-letnie szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej w KSPP w Krakowie

* 2-letnie studium z psychoterapii psychoanalitycznej w KSPP w Krakowie

* liczne szkolenia z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej

 

Imię i Nazwisko: Edyta Naczulska

Wykształcenie: pedagog, psychoterapeuta

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Młodzieżowy, Dział interwencji Kryzysowej
Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Terapeuta EMDR – praca z traumą oraz PTSD,

* Terapeuta Instrumental Enrichment I – stymulacja procesów poznawczych u dzieci

* Trenerka umiejętności w zakresie antydyskryminacji (roczna szkoła trenerów)

* Coaching – nowoczesne wsparcie w Oświacie

* Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

* Doradztwo zawodowe

 

Imię i nazwisko: Brygida Breguła

Wykształcenie: pedagog,  doradca zawodu,  tyflopedagog,  oligofrenopedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Doradztwa Zawodowego

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* Studia podyplomowe: doradztwo zawodowe

* Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

* Kurs kwalifikacyjny: tyflopedagogika

* Certyfikat uprawniający do orzekania niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie specjalności: doradca zawodowy

* Certyfikat Ministra Edukacji Narodowej „Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

 

Imię i Nazwisko: Joanna Pieniążek

Wykształcenie: psycholog, doradca zawodowy

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Dział PPP: Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej, Dział Doradztwa Zawodowe

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego

* kurs dla biegłych sądowych

* szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej

* studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki /w trakcie/

* Europejskie doświadczenia źródłem rozwoju doradcy zawodowego w ramach projektu Leonardo da Vinci

 

Imię i nazwisko: Agnieszka Januszek

Wykształcenie: mgr sztuki, pedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dział PPP: Dział Socjoterapii

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

*Szkolenia i kursy doskonalące w zakresie socjoterapii, arteterapii, biblioterapii i pedagogiki zabawy

 

Imię i nazwisko: Katarzyna Krieger

Wykształcenie: pedagog

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Dział PPP: Dział Socjoterapii

Najważniejsze szkolenia zawodowe:

* kursy i szkolenia doskonalące z zakresu pomocy psychopedagogicznej, arteterapii  i  socjoterapii