PEDAGODZY

Aleksandra Kościukiewicz– pedagog ; surdopedagog, terapeuta pedagogiczny