ORGANIZACJA

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna jest placówką publiczną działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Poradni jest Chorzów, u. Racławicka 23.
 3. Terenem działania jest miasto Chorzów.
 4. Organem prowadzącym Poradnię jest miasto Chorzów.
 5. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
 6. Pod opieką naszej Placówki są dzieci od okresu niemowlęcego.
 7. Dzieci i młodzież przyjmowane są na wniosek:
  • rodziców i prawnych opiekunów,
  • mogą zgłaszać się same,
  • szkół i przedszkoli,
  • sądu,
  • służby zdrowia.

  UWAGA: nie są wymagane żadne skierowania

 8. Organizacyjnie Poradnia podzielona jest na działy:
  • Dział Opieki nad Małym Dzieckiem
  • Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej
  • Dział Młodzieżowy
  • Dział Poradnictwa i Terapii
  • Dział Logopedyczny
  • Dział Poradnictwa Zawodowego
  • Działy Socjoterapii