KONTAKT

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57
fax: (32)770-01-57
email: 
ppp.chorzow@gmail.com