HARMONOGRAM ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

HARMONOGRAM ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH 15.16

Zespoły orzekające Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie odbywają się w każdą środę miesiąca.