Erasmus+ Projekt „Efektywna Edukacja”

„EFEKTYWNA EDUKACJA”

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

Formularz zgloszeniowy 2018

Program kursu

Europass CV wzór

Europass mobility wzór

Europass paszport językowy wzór

 

REGULAMINY: 

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

 

CELE PROJEKTU: 

W projekcie bierze udział 15 osobowa grupa pedagogów i psychologów współpracująca z PPP w Chorzowie. Wyjadą oni na 6 dniowe szkolenie w czerwcu 2019r. Grupa odbywa kurs w ośrodku szkoleniowym Cultura e Dintorni w Martina Franca, we Włoszech. Cele projektu:

  1. udział w kursie 15 osób
  2. podniesienie umiejętności językowych
  3. pozyskanie międzynarodowych kontaktów
  4. podniesienie prestiżu placówki

OUR ITALIAN PARTNER:

 …is an Italian association specialized in the management of European projects concerning mobility of the Erasmus + programme. It organizes professional formation activities for students and teachers/educators from all over Europe.

Cultura e Dintorni has been working for years together with partners involved in the management of formation programmes, with European partnerships and with public and private Apulian bodies, which host young people and educators from all over Europe.

The mission is to offer the European young people the opportunity to join internships in companies, professional tours and itineraries; while for teachers and educators, it offers the chance to take part to specialized courses, seminars and professional tours. Our main goal is to offer high-quality services in order to assure benefits concerning formative, professional and personal fields.

The strong point is Apulia, a region of southern Italy, where young people can train surrounded by beautiful locations.

Cultura e Dintorni can count on an expert staff, specialized in the international mobility sector, which knows and understands the needs of a sending organization.