DZIAŁ SOCJOTERAPII

NUMER I – ZNAJDUJE SIĘ W CHORZOWIE UL. KASPROWICZA 1

NUMER II – ZNAJDUJE SIĘ W CHORZOWIE UL. STYCZYŃSKIEGO 13 b / SIEDZIBA TOPIGD WYSPA/

W NASZYCH DZIAŁACH ZAPEWNIAMY POMOC W:

 1. Prowadzeniu systematycznej i intensywnej pracy terapeutycznej wśród dzieci oraz młodzieży z chorzowskich szkół z różnorodnymi trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi i emocjonalnymi, a także z rodzin potrzebujących systematycznego i wszechstronnego wsparcia psychopedagogicznego w procesie wychowania.

ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

 1. Stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży
 2. Wszechstronny rozwój osobowości
  1. poprawa obrazu siebie i samooceny
  2. dostarczanie prawidłowych wzorców zachowań interpersonalnych
  3. rozwijanie prawidłowych postaw społecznych
 3. Zajęcia terapeutyczne poprzez sztukę – arteterapia
 4. Zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i profilaktyki zachowań agresywnych oraz negocjacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów
 5. Rozmowy, konsultacje edukacyjno- terapeutyczne i porady dla rodziców
 6. Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z różnorodnymi problemami dydaktycznymi
 7. Eliminowanie zaburzeń zachowania
 8. Zajęcia z zakresu edukacji prorodzinnej i promocji zdrowia

Działy Socjoterapii Nr I i II stanowią integralną część Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie. Umożliwia to objęcie dziecka i jego rodziny kompleksową opieką terapeutyczną. W działach pracują psycholodzy i pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe i odpowiednie przygotowanie merytoryczne PRZYJDŹ Czekamy na Ciebie

Młodzież i jej opiekunowie objęte pomocą działu mogą skorzystać także z pomocy innych działów i propozycji zawartych w ofercie poradni.