DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO

obejmuje pomocą młodzież i jej opiekunów korzystającą z pomocy naszej poradni

W NASZYM DZIALE ZAPEWNIAMY POMOC W:

  1. Organizowaniu dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom wszechstronnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego związanego z wyborem optymalnego profilu kształcenia i edukacji, a także wyborem zawodu.

ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

  1. ukierunkowanie zawodowe młodzieży ze szkół średnich
  2. ukierunkowanie profilu dalszej edukacji młodzieży ze szkół podstawowych i średnich
  3. przygotowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego poszukiwania pracy
  4. ukierunkowanie zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych (organizowane są warsztaty zawodowe, treningi psychopedagogiczne, poradnictwo indywidualne)
  5. ukierunkowanie zawodowe uczniów z grup dyspanseryjnych o ograniczonych możliwościach zdrowotnych, a także osłabionych możliwościach intelektualnych
  6. ukierunkowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej
  7. ścisła współpraca z Urzędem Pracy w Chorzowie, pedagogami i doradcami zawodowymi chorzowskich szkół
  8. organizowanie Targów Edukacyjnych
  9. sporządzanie opinii i orzeczeń

Jeśli zastanawiasz się czy potrzebna Ci pomoc,
w wyborze dalszego profilu kształcenia i zawodu
potrzebujesz wsparcia czy rozmowy
PRZYJDŹ
Czekamy na Ciebie

W dziale pracują psycholodzy i pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe i odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Młodzież i jej opiekunowie objęte pomocą działu mogą skorzystać także z pomocy innych działów i propozycji zawartych w ofercie poradni.
Dzieci i ich opiekunowie objęci pomocą działu mogą skorzystać także z pomocy innych działów i propozycji zawartych w ofercie Poradni.