DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

obejmuje pomocą dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz ich rodziców

W NASZYM DZIALE ZAPEWNIAMY POMOC DLA DZIECI:

  • z ryzyka okołoporodowego,
  • z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychoruchowym,
  • z problemami emocjonalno- społecznymi,
  • z zaburzeniami zachowania,
  • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • uzdolnione.

ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

  wielospecjalistyczna diagnoza: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna,

  terapia indywidualna  i grupowa dla dzieci z problemami rozwojowymi oraz wychowawczymi,

  porady i instruktaż dla rodziców (ukierunkowanie pracy z dzieckiem na terenie domu),

  konsultacje z nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w przedszkolach,

  współpraca z placówkami medycznymi i oświatowymi opiekującymi się dziećmi,

  pomoc w ukierunkowaniu ścieżki edukacyjnej,

  konsultacje oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców na terenie poradni lub przedszkoli,

  opiniowanie i orzekanie o różnych formach kształcenia.

Drogi Rodzicu jeżeli:
niepokoi Cię zachowanie i rozwój Twojego dziecka, Twoje dziecko rozwija się wolniej
lub nieharmonijnie, urodziło się przedwcześnie lub sprawia kłopoty wychowawcze
zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Dzieci i ich opiekunowie mogą także korzystać z pomocy innych działów oraz propozycji zawartych w ofercie Poradni.