DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

obejmuje opieką osoby w wieku od 0 do momentu ukończenia edukacji szkolnej 

W NASZYM DZIALE ZAPEWNIAMY POMOC W NASTĘPUJĄCYCH ZABURZENIACH ROZWOJU MOWY I JĘZYKA:

 1. dyslalia
 2. dysglosja
 3. niedokształcenie mowy w przebiegu uszkodzeń struktur korowych
 4. afazja
 5. alalia
 6. niedokształcenie mowy na tle upośledzenia umysłowego
 7. samoistny opóźniony rozwój mowy
 8. niedokształcenie funkcji językowych skorelowanych z autyzmem
 9. mutyzm
 10. zaburzenia językowe w kontekście wad słuchu (w tym z zakłóceniami przetwarzania centralnego)
 11. niepłynność mówienia.

ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

 1. diagnoza logopedyczna
 2. terapia logopedyczna z elementami terapii pedagogicznej
 3. terapia neurologopedyczna
 4. orientacyjne badania logopedyczna na terenie chorzowskich szkół i przedszkoli
 5. poradnictwo dla rodziców
 6. instruktaż dla nauczycieli
 7. prelekcje
 8. konsultacje instruktażowe dla logopedów z innych ośrodków
 9. opracowanie programów i pomocy do zajęć
 10. przesiewowe badanie słuchu z wykorzystaniem programu komputerowego „Słyszę”
 11. sporządzanie opinii i orzeczeń

Dział logopedyczny jest integralną częścią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie. Umożliwia to objęcie dziecka i jego rodziny kompleksową opieką terapeutyczną. Uwzględniając indywidualne potrzeby naszych podopiecznych, modelujemy program terapii tak, aby wzajemna współpraca była efektywna. Oprócz specjalistycznej opieki, podstawowym kryterium w naszej pracy jest otwartość i życzliwość, wsparcie skierowane w stronę dziecka i jego opiekunów, a także zapewnienie im komfortu emocjonalnego.

Dzieci i ich opiekunowie objęte pomocą działu mogą skorzystać także z pomocy innych działów i propozycji zawartych w ofercie poradni.