DYREKCJA

mgr Irena Świerczyńska
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie
pedagog, absolwentka andragogiki, instruktorka i trenerka licznych programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych, edukatorka wychowania seksualnego dzieci i młodzieży
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia pedagogiczne, studium psychologii procesu, studia podyplomowe z zakresu coachingu jako nowoczesnego wsparcia w zarządzaniu, liczne specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, trudnościami w okresie dorastania oraz interwencją w sytuacjach kryzysowych, wspomaga nauczycieli i rodziców w kształceniu umiejętności wychowawczych.

 

mgr Robert Matysiak
Wicedyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie
pedagog, logopeda, terapeuta w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania
nauczyciel dyplomowany

Ukończył studia pedagogiczne, podyplomowe studia z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej, podyplomowe studia psychokorekcji zaburzeń zachowania, specjalistyczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
W poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy pedagogicznej trudności szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się, pomocą psychologiczną dla młodzieży, prowadzi konsultacje rodzinne, zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.