Tymczasem w Dziale Socjoterapii…

Od wielu już lat Dział Socjoterapii pracuje wykorzystując metodę projektów. W listopadzie i grudniu realizowaliśmy cztery projekty: „Portrety”, „Fabryka dobrego humoru”, „Senior” i „Wigilia”. Działania te służą różnym celom, wychodząc naprzeciw aktualnym w danym czasie potrzebom, po diagnozie problemów, z jakimi borykają się dzieci, włączając do współpracy rodziców podopiecznych, poszerzając ofertę działu lub są po to /jak projekt wigilijny, który odbywa się co roku/, by przeżywać i świętować ważne dla wszystkich wydarzenia, okoliczności itp. Więcej „Tymczasem w Dziale Socjoterapii…”