ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Duży wkład w dobre funkcjonowanie poradni mają pracownicy zajmujący się obsługą administracyjno – kadrową naszej placówki.

Obsługa sekretariatu:
mgr Katarzyna Krusz
Marzena Kotlorz
Joanna Michnikowska –  pracownik sekretariatu
Konrad LIndner  – pracownik sekretariatu

Obsługa kadrowa:
Aleksandra Olszulak

O czystość naszej poradni dba Pani
Monika Kaszny

Złota rączka PPP:
Bolesław Skutela