ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Duży wkład w dobre funkcjonowanie poradni mają pracownicy zajmujący się obsługą administracyjno – kadrową naszej placówki.

Obsługa sekretariatu:
mgr Katarzyna Krusz
Marzena Kotlorz
inż. Kalina Ranoszek

Obsługa kadrowa:
Aleksandra Orszulak

O czystość naszej poradni dba Pani
Monika Kaszny

Złota rączka PPP:
Bolesław Skutela