ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Duży wkład w dobre funkcjonowanie poradni mają pracownicy zajmujący się obsługą administracyjno – kadrową naszej placówki.

Obsługa sekretariatu:
mgr Katarzyna Krusz
mgr Katarzyna Hirszel
Marzena Kotlorz

Obsługa kadrowa:
Aleksandra Olszulak

O czystość naszej poradni dba Pani
Lucyna Ranoszek

Złota rączka PPP:
Bolesław Skutela