Światowy dzień świadomości autyzmu

Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z aktualną wiedzą na temat autyzmu. Przypominamy również, że jako Poradnia orzekamy o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem, w tym także z Zespołem Aspergera. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu, a także wspieramy ich rodziców i nauczycieli.