Dział Poradnictwa Zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zajmuje się pomocą młodzieży w wyborze zawodu.             

W codziennej pracy kierujemy się dewizą: „Zawód musi pasować do nas”, do tego jacy jesteśmy, co preferujemy, w czym jesteśmy najlepsi. Gdy w życiu robimy to, co kochamy, do czego mamy predyspozycje osiągniemy sukces i satysfakcję zawodową, bo

w tym  co będziemy robić będziemy dobrymi fachowcami, specjalistami, ekspertami.

Czy myślałeś o tym, co zrobisz po ukończeniu szkoły podstawowej? Czy masz konkretne plany?  O jakim zawodzie myślisz? Praca zajmuje poważną część naszego życia. Ważne, by była źródłem zadowolenia, spełnienia i radości.

Wybór zawodu to proces. Punktem wyjścia na drodze do trafnego wyboru zawodu jest samopoznanie i prawidłowa samoocena. Następnie musisz skonfrontować swoje atuty/możliwości z wymaganiami konkretnego zawodu i z sytuacją na rynku pracy.

A zatem o czym musisz wiedzieć podejmując decyzję zawodową ?

Warto zapoznać się z poniższą listą:

  • moje zainteresowania – czyli to, co najbardziej lubię, to one stanowią klucz do prawidłowego wyboru zawodu i co się  z tym wiąże odpowiedniego kierunku kształcenia,
  • moje zdolności, umiejętności – czyli to, co potrafię już teraz oraz jakie mam specjalne zdolności, talenty, na przykład: artystyczne, sportowe, interpersonalne itd.
  • mój temperament – to znaczy jaki jestem: spokojny, zrównoważony, czy też energiczny, ruchliwy – to decyduje jakiego rodzaju pracę mogę wybrać: spokojną, wymagającą dobrej koncentracji uwagi czy też wymagającą stałych zmian, szybkiego podejmowania decyzji, ponoszenia dużej odpowiedzialności,
  • cechy charakteru – przede wszystkim te, które są szczególnie ważne z punktu widzenia pracy: odpowiedzialność, precyzja,  empatia,
  • moje wartości – również te najbardziej istotne w aspekcie mojej przyszłej pracy, na przykład: samodzielność, cechy przywódcze, chęć pomagania ludziom,
  • mój stan zdrowia – jeżeli chorujesz na przewlekłe schorzenia, jesteś pod stałą opieką lekarza  specjalisty to znak, że masz pewne ograniczenia w wyborze zawodu  punktu widzenia zdrowia. Należy wtedy zwrócić się do poradni medycyny pracy, gdzie lekarz oceni możliwość pracy w wybranym zawodzie,
  • mój poziom wiadomości szkolnych – inaczej mówiąc oceny szkolne, posiadana wiedza z poszczególnych przedmiotów szkolnych, zwłaszcza tych, które są kluczowe biorąc pod uwagę przyszły kierunek kształcenia i szkołę , którą chcesz wybrać
  • wiedza o zawodach – przede wszystkim o czynnościach wykonywanych                                w konkretnym zawodzie, o jego wymaganiach psychofizycznych, zapoznanie się                     z grupami zawodowymi,
  • ścieżki edukacyjne – to znaczy typy szkół, formy kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

Pomagamy uczniom zdobyć wiedzę o sobie, a pośrednio w wyborze szkoły czy preferowanego kierunku kształcenia.   Na stronie internetowej naszej poradni zamieszczone są liczne informacje dotyczące doradztwa zawodowego. Zajrzyjcie tam, zadzwońcie, umówcie się. JESTEŚMY DLA WAS !!!

Doradcy zawodowi z Poradni psychologiczno – Pedagogicznej  w Chorzowie

POBIERZ INFORMATOR

Konkurs

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JAK RADZIĆ SOBIE Z PANDEMIĄ”


Kategoria 1 – 3 kl. SP:
1 miejsce: uczennica kl.1a SP nr 32
2 miejsce: uczeń kl.2 – Dział Socjoterapii PPP
3 miejsce: uczeń kl.2a SP nr 10
Wyróżnienie: uczeń kl.3 – Dział Socjoterapii PPP

Kategoria 4 – 8 kl. SP:
1 miejsce: uczennica kl.5a SP nr 38
2 miejsce: uczeń klasy 6b ZSO nr 2
3 miejsce: uczennica kl.4 – Dział Socjoterapii PPP

Kategoria Szkoły ponadpodstawowe:
Wyróżnienie: uczennica kl.2TW/A ZSTiO nr 4
Wyróżnienie: uczennica kl.2TA/W ZSTiO nr4