Metoda Warnkego to skuteczna metoda terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), dysleksji, zaburzeń lateralizacji, problemów w uczeniu się – czytaniu i pisaniu. Ukierunkowana jest na poprawę funkcji, które odpowiadają za naukę czytania i pisania. Podczas treningów usprawnieniu ulegają nie tylko funkcje wzrokowe i słuchowe, ale także motoryczne. Opiera się na pracy z użyciem wysokiej klasy narzędzi diagnostycznych
i treningowych. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii.

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia oraz dla osób dorosłych z:

  • trudnościami w nauce,
  • problemami w nauce czytania i pisania,
  • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa),
  • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
  • trudnościami w lateralizacji,
  • problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową).

Diagnoza wykonywana jest za pomocą 14 specjalnie zaprogramowanych kroków diagnostycznych, dzięki którym można ocenić deficyty w zakresie automatyzacji centralnego przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych (w metodzie określanych mianem funkcji podstawowych), czyli przyczynę problemów w nauce czytania i pisania. Walory terapii podnosi sprzęt atrakcyjny dla dzieci, który aktywnie angażuje dziecko podczas terapii.

Metoda Warnkego przebadana została pod względem skuteczności i wystandaryzowana na Uniwersytecie Medycznym w Hannowerze. Skuteczność metody została potwierdzona również na Uniwersytecie Gdańskim pod kierownictwem profesor Małgorzaty Lipowskiej.

 

Więcej informacji na temat metody Warnkego: www.metodawarnkego.pl