Zalecenia dla Rodziców podczas wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Rodzic ustala z diagnostą termin badania
 2. Rodzic przygotowując się do wizyty w Poradni wypełnia ankietę kwalifikująca dziecko do wizyty i podpisuje odpowiednie oświadczenia o zdrowiu dziecka
  i zgodę na warunki badania.
 3. Przyprowadza tylko zdrowe dzieci. Dzieci mające objawy choroby ( kaszel, katar, gorączka ) nie będą przyjmowane
 4. Dziecko przed wejściem do placówki za zgodą rodzica ma mierzoną temperaturę ciała. Jeżeli będzie podwyższona dziecko nie będzie badane                a kolejny termin zostanie ustalony w diagnostą .
 5. Dziecko umawiane na diagnozę, w miarę możliwość,  powinno być zaopatrzone we własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne oraz środki ochronne- maseczkę i rękawiczki
 6. Rodzic przygotuje dziecko do badań:
 • rodzic przed badaniem przygotowuje dziecko do spotkania z pracownikiem poradni : rozmawia z dzieckiem o badaniu
  i konieczności zachowania dystansu, noszenia środków ochronnych, pozostania  z diagnostą bez obecności rodzica
 • przed wejściem dezynfekuje ręce
 1. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych- niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Rodzic jeżeli nie będzie konieczności przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego oczekuje na dziecko na zewnątrz poradni w miejscu oznaczonym i przychodzi na wyznaczony termin o czasie ( nie wcześniej i nie później w celu uniknięcia zbędnych kontaktów z innymi dziećmi/rodzicami
 3. Rodzic przebywający na terenie placówki dostosowuje się do wskazań pracownika dotyczących sposobu oczekiwania na dziecko.
 4. Rodzic przed wejściem na teren placówki dezynfekuje ręce, a przebywając na terenie poradni i w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem poradni zachowuje dystans społeczny (ok. 2m) ma założoną maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki.
 5. Jeżeli rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz zostanie powiadomiony przez pracownika o zakończonych badaniach.
 6. Rodzic omawia wyniki badań z diagnostą  przez telefon, mail lub inne, na które umówi się z pracownikiem.