KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz za zgodą Organu Prowadzącego Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie w okresie od 4 maja br. zmienia organizację swojej pracy. Na terenie poradni są realizowane tylko najpilniejsze wizyty diagnostyczne, terapeutyczne czy konsultacyjne ,które są związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży lub interwencjami kryzysowymi o czym decyduje dyrektor poradni . 

Pozostałe zadania poradni są realizowane przez pracowników z wykorzystaniem metod pracy na odległość, adresy mailowe wszystkich pracowników dostępne są na stronach internetowych poradni w zakładce KONTAKT.

Na naszej stronie znajdziecie również Państwo w zakładce DO WYDANIA wzory wniosków i zaświadczeń, których pobranie, wypełnienie i wysłanie do naszej placówki przyśpieszy procedurę. Znajdziecie tu również Państwo nowe  Zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczące składania wniosków o przyjęcie dziecka/ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i do placówek

O wznowieniu stałego przyjmowania klientów oraz zapisów na badania, konsultacje oraz zajęcia indywidualne i grupowe na terenie poradni poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową poradni:

www.ppp.chorzow.pl

W razie potrzeby kontaktu prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej:

ppp.chorzow@gmail.com lub nr tel 32 2 415439

Informujemy również , że na naszych stronach uzyskają również Państwo niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego kontaktu dzieci i rodziców/opiekunów z naszą placówką opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji narodowej.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość

Dyrektor PPP

DO POBRANIA: