REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „INNY NIE ZNACZY GORSZY”

 

 

Po raz kolejny Dział Socjoterapii  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości: szerzenie świadomości konieczności przeciwstawiania się negatywnym zjawiskom w życiu społecznym oraz rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży. Więcej „REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „INNY NIE ZNACZY GORSZY””