Informacja dla rodziców

Uwaga. Zmiana w terminie składania wniosków o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów informuje, iż wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021 rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w terminie do dnia 24 czerwca  2020r. w formie papierowej* lub elektronicznej **.

Skierowania uczniów na rok szkolny 2020/2021 do poszczególnych placówek zostaną wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w porozumieniu z Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Chorzowie w terminie do dnia 31 lipca 2020r.

Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożą wniosku w terminie do 24 czerwca 2020r.,będą  kierowane do oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej lub w zespole szkół specjalnych, do oddziałów lub na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.

Powyższe zapisy reguluje Zarządzenie nr OR.105.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku  o zmianie zarządzenia  nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

Więcej informacji w zakładce potral mieszkanca / edukacja i: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz za zgodą Organu Prowadzącego Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie w okresie od 4 maja br. zmienia organizację swojej pracy. Na terenie poradni są realizowane tylko najpilniejsze wizyty diagnostyczne, terapeutyczne czy konsultacyjne ,które są związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży lub interwencjami kryzysowymi o czym decyduje dyrektor poradni . 

Pozostałe zadania poradni są realizowane przez pracowników z wykorzystaniem metod pracy na odległość, adresy mailowe wszystkich pracowników dostępne są na stronach internetowych poradni w zakładce KONTAKT.

Na naszej stronie znajdziecie również Państwo w zakładce DO WYDANIA wzory wniosków i zaświadczeń, których pobranie, wypełnienie i wysłanie do naszej placówki przyśpieszy procedurę. Znajdziecie tu również Państwo nowe  Zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczące składania wniosków o przyjęcie dziecka/ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i do placówek

O wznowieniu stałego przyjmowania klientów oraz zapisów na badania, konsultacje oraz zajęcia indywidualne i grupowe na terenie poradni poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową poradni:

www.ppp.chorzow.pl

W razie potrzeby kontaktu prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej:

ppp.chorzow@gmail.com lub nr tel 32 2 415439

Informujemy również , że na naszych stronach uzyskają również Państwo niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego kontaktu dzieci i rodziców/opiekunów z naszą placówką opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji narodowej.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość

Dyrektor PPP

DO POBRANIA: 

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O KORONAWIRUSIE

Czym jest koronawirus i czym grozi spotkanie z nim? Dlaczego nie ma szkoły? Jak rozmawiać z dzieckiem na tak trudne tematy? Podpowiedzi przynosi książeczka opracowana przez wydawnictwo OLESIEJUK

POBIERZ KSIĄŻKĘ

POLECAMY TAKŻE: