Miejska Konferencja Profilaktyczna – Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie

zaprasza
nauczycieli przedmiotów szkolnych, psychologów i pedagogów
oraz pracowników socjalnych
do udziału w miejskiej konferencji profilaktycznej

Profilaktyka uzależnień
nowe zjawiska, nowe zagrożenia, nowe wyzwania

Miejsce i termin konferencji
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie przy ul. Lompy 13
środa 04 grudnia 2019 roku w godzinach od 12.00 do 15.00

Żyjemy w czasach, kiedy to każdego z nas zaangażowanego w kształtowanie dzieci
i młodzieży, dotyka świadomość skali zagrożeń wynikających z postępującego procesu uzależniania
się młodego pokolenia. Coraz częściej poszukujemy odpowiedzi na pytania dotyczące skutecznego
przeciwdziałania temu zjawisku. Chcemy, aby nasza konferencja była taką chwilą twórczej refleksji,
w której pomogą nam zaproszeni prelegenci, doświadczeni znawcy i praktycy poruszanej tematyki.

PROGRAM KONFERENCJI

12.00 – 12.10 Otwarcie konferencji i przywitanie gości.
mgr Irena Świerczyńska – Dyrektor PPP w Chorzowie.
12.10 – 13.10 Profilaktyka, diagnoza i leczenie uzależnień z perspektywy specjalisty.
mgr Małgorzata Kowalcze –  specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor PTP,
specjalista psychoterapii uzależnień i superwizor KBdsPN, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień w Zabrzu.
13.15 – 14.30 Profilaktyka w codziennej pracy szkoły. Co możemy robić, aby chronić uczniów przed zagrożeniem uzależnieniami?
mgr Aleksandra Karasowska – psycholog, licencjonowany trener PTP, konsultant PARPA, autorka
i realizator programów szkoleń psychologicznych, aktualnie prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół,
ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów dziecka, superwizor PPP w Chorzowie.
14.30 – 15.00 Z doświadczeń PPP w Chorzowie – działania podejmowane przez Poradnię w ramach profilaktyki uzależnień.
mgr Adrianna Wieczorek – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
mgr Anita Jurczyk – Gniełka – psycholog, psychoterapeuta.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA