Zaproszenie

Od dnia 30 września 2019 roku rozpoczynamy kolejny cykl grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci z problemami w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym. Spotkania są głównie prowadzone
w formie zabawy, w atmosferze akceptacji oraz w warunkach bezpiecznych dla dziecka.
Miejsce spotkań Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie sala nr 13.
Cykl obejmuje dziesięć spotkań.
Zajęcia odbywają się regularnie, raz w tygodniu, trwają 60 minut.
W zajęciach uczestniczą również rodzice. Więcej „Zaproszenie”