PRACOWNICY PORADNI WE WŁOSZECH

Pracownicy chorzowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Efektywna Edukacja” programu Erasmus + Edukacja Dorosłych, który realizowany był we Włoszech.

W ramach doskonalenia zawodowego omówione zostały zagadnienia związane z współpracą z rodzicami, mediacjami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, a także budowaniem poczucia satysfakcji z roli rodzica. Uczestnikom szkolenia  umożliwiono spotkania z włoskimi pracownikami instytucji, sprawującej opiekę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i organizacji zajmującej się codziennymi zajęciami z dorosłą niepełnosprawną młodzieżą.

Dodatkowo kurs był okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz umożliwił poznanie podstaw języka włoskiego i włoskiej kultury.

Jak podkreślają osoby zaangażowane w projekt, ciekawym doświadczeniem było zetknięcie się z instytucjonalnymi działaniami na rzecz asymilowania się emigrantów z lokalną społecznością. Pozyskanie międzynarodowych kontaktów z pewnością zaowocuje nowymi pomysłami na ciekawe inicjatywy wspólnych działań.

Dzięki wielopłaszczyznowemu szkoleniu i wymianie doświadczeń z włoskimi pedagogami i psychologami powstanie piętnaście nowych programów autorskich, umożliwiających szkolenia lub terapię rodziców. Programy będą wdrażane już w nowym roku szkolnym, zarówno w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, jak i w instytucjach edukacyjnych współpracujących z poradnią.

Chorzowscy psycholodzy i pedagodzy, przy okazji udziału w kursie, mieli możliwość praktycznego wykorzystania swoich językowych umiejętności, m.in. podczas poznawania pięknych zakątków południowych Włoch, o co postarali się partnerzy projektu „Cultura e Dintoini” z miejscowości Martina Franca.