ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie serdecznie zaprasza na

V konferencję z cyklu : Współczesne wyzwania w edukacji

„ Idea edukacji włączającej – utopia czy przyszłość placówek edukacyjnych?

– dziecko z autyzmem i ZA”

Termin : 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 12.00- 15.00
Miejsce : Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie ul. Lompy 13

12.00-12.10
Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji
– Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie; Irena Świerczyńska

12.10-12.50
„Idea edukacji włączającej kierunkiem rozwoju organizacyjnego szkoły – badania
ewaluacyjne”– dr Karol Bidziński; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

12.50-13.30:
„Zajęcia rewalidacyjne w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera (ZA): czy praca
indywidualna ma sens u osób z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym?”
-dr Krystyna Pomorska; psycholog, pedagog, terapeuta behawioralny, wykładowca
Uniwersytetu SWPS oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii
Behawioralnej;

13.30 – 13.45 Przerwa

13.45 – 14.30
„Jak pracować z klasą, w której uczą się dzieci  z autyzmem w tym ZA „
– mgr Ilona Rzemieniuk; Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi
Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera  „Nie-Grzeczne DziecI”

14.30-15.00
„Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów  wysokofunkcjonujących ze spektrum ASD”
– dr hab. Ewa Borowiec Kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii
Uniwersytet Śląski

15.00-15.15
Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie na rzecz dzieci z autyzmem
w tym ZA
– Dyrektor PPP Chorzów mgr Irena Świerczyńska

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA