KONKURS PLASTYCZNY RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓWIMY : NIE! KRZYWDZENIU INNYCH. RAZEM PRZECIWKO AGRESJI”.

Po raz kolejny Dział Socjoterapii  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości: szerzenie świadomości konieczności przeciwstawiania się negatywnym zjawiskom w życiu społecznym oraz rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży. Więcej „KONKURS PLASTYCZNY RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”