ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z MUTYZMEM

mut

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM

 Od 1 października 2018 roku na terenie PPP prowadzone są zajęcia dla dzieci z diagnozą mutyzmu wybiórczego. Odbywają się systematycznie w środy od godz. 15.00-16.00.

Zajęcia prowadzą: psycholog mgr Joanna Wolnik i logopeda dr Sabina Koczoń-Zurek.

Zajęcia przeznaczone są  dla dzieci które:

 • boją się mówić,
 • boją się spotkań z ludźmi, podczas których oczekuje się od nich komunikowania,
 • cierpią z powodu fobii lub lęku społecznego,
 • mają trudność w porozumiewaniu się niewerbalnym,
 • kontakty społeczne są dla nich bardzo męczące, zwłaszcza ze względu na przytłaczające oczekiwania otoczenia,
 • zachowują się zupełnie zwyczajnie i naturalnie w sytuacjach towarzyskich, jeśli tylko otoczenie jest komfortowe i bezpieczne,
 • przejawiające zachowania buntownicze,
 • w związku z tym, iż nie mówią w pewnych sytuacjach, mają problemy z funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym w grupie rówieśniczej,
 • mające trudności z podporządkowaniem się zasadom i normom społecznym,
 • ujawniające trudności w komunikacji interpersonalnej,
 • przejawiają oznaki zahamowanego temperamentu i silnego niepokoju w sytuacjach towarzyskich.

 

Główne założenia naszych zajęć:

Terapia mutyzmu wybiórczego jest indywidualnie dostosowana do danego dziecka. Stosowane są formy terapii poznawczej, leczenia przez zabawę opartą na ruchu, muzyce          i zajęciach plastycznych, psychoterapii oraz elementach terapii behawioralnej.

 

Zasadnicze wskazówki postępowania dla rodziców dzieci z mutyzmem:

– rezygnacja z nacisków i oczekiwań dotyczących mówienia,

– zapewnienie akceptacji, wsparcia dla dziecka,

– należy starać się przekazać dziecku, że rozumie się jego lęk,

– stałe wzmacnianie pozytywne dziecka – chwalenie go za wszelkie osiągnięcia i wysiłki,

-nie omawianie problemów dziecka w obecności innych osób przy dziecku.

 

Celem naszych zajęć jest:

 • wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci,
 • redukcja zachowań lękowych,
 • praca z emocjami- uświadomienie odczuwania i zrozumienia różnych emocji,
 • usprawnianie i korygowanie zdolności komunikacyjnych dzieci.

 

Na zajęciach wzmacniamy  umiejętności społeczne dzieci:

 • zawieranie i podtrzymywanie znajomości (interesowanie się innymi, inicjowanie rozmowy, opowiadanie o sobie, włączanie się do grupy, zapraszanie do grupy, słuchanie, mówienie komplementów, wspieranie i pomaganie itd.) – wspieramy komunikację werbalną metodami komunikacji alternatywnej z wykorzystaniem gestów i obrazów,
 • rozumienie sytuacji społecznych (formułowanie oczekiwań, uprzejme odmawianie, nieranienie uczuć innych, rozumienie uczuć innych, reagowanie na krytykę, poczucie humoru itd.),
 • redukowania zachowań lękowych,
 • regulowania emocji,
 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości (rozwijanie zainteresowań, myślenie o innych, przepraszanie i przyjmowanie winy na siebie, rozwijanie kreatywności, itd.),
 • uczenie harmonijnego współżycia z innymi oraz stosowania się do zasad (szacunek dla dorosłych, odmowa asertywna, zachowania w miejscach publicznych itd.).

 

W zajęciach dominuje:

 • postępowanie psychoterapeutyczne, oparte na: metodzie poznawczej, dialogu motywacyjnego oraz behawioralnej – wzmocnienia pozytywne,
 • stymulowanie procesów komunikacyjnych w różnych sytuacjach życia codziennego,
 • budowanie prawidłowych relacji społecznych podczas wspólnych zabaw.

 

Ważne jest dla nas oddziaływanie terapeutyczne poprzez:

 • empatię, zdolność wczuwania się: staramy się czuć i rozumieć dziecko rozpoznając jego mowę ciała oraz inne gesty komunikacyjne niewerbalne, stymulując jednocześnie komunikację werbalną- rozwój językowych zdolności komunikacyjnych dzieci,
 •  akceptowanie dziecka: akceptujemy dziecko i szanujemy bez względu na to, czy jego sposób zachowania w danej chwili można uważać za właściwy – szacunek i pozytywny stosunek bez stawiania warunków,
 • aktywizowanie dzieci różnymi metodami do podejmowania aktywności językowej werbalnej,
 • redukcja zachowań lękowych.

 

Na naszych zajęciach stosujemy:

 • metodę aktywnego słuchania Batii Strauss, zabawy muzyczno –ruchowe z programu  Klanzy i Dobrego Startu,
 • trening umiejętności społecznych,
 • zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje,
 • trening twórczości z wykorzystaniem różnych metod i technik plastycznych,
 • ćwiczenia integracji bilateralnej oraz inne zabawy oparte na ruchu,
 • wybrane ćwiczenia z różnych programów terapeutycznych, np.:

– Emocje na wodzy. Scenariusze zajęć w klasach I-III z elementami kształcenia emocjonalnego. (red) Niemczal R. Poznań 2002.

– Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec],   W cudownej krainie fantazji. Dzieci bez stresu;. Kielce : „Jedność”, 2000,

– Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje autorstwa

 1. Kołyszko, J. Tomaszewska:

-„Garść radości, szczypta złości”, GWP, Sopot 2016

-„Nie daj złości sobą rządzić- Złość o smok Lubomił”, GWP, Sopot 2016

-„Bez smutku nie ma prawdziwej radości. Smutek i zaklęte miasto” , GWP, Sopot 2015.

 

-„Pozwól prowadzić się radości. Radość i wyspa Hopsiup”, GWP, Sopot 2015. Bąk J., – „Bajkowe spotkania”. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. Kraków 2003,

– Brett Doris. Bajki, które leczą. Część. 1 i 2. GWP. Gdańsk 2012.

 

Aktualnie grupa dla dzieci z mutyzmem jest zamknięta, ale informujemy, iż nasza oferta jest otwarta – staramy dostosować się do istniejących potrzeb. Zachęcamy rodziców do diagnozy w tutejszej PPP i oferujemy wsparcie dla dzieci z mutyzmem wybiórczym i ich rodziców. Zapraszamy!

 

                                                                                          Dr Sabina Koczoń-Zurek