UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA 2018

pasowanie

PASOWANIE 2018

W środę 24.10.18. wszystkie dzieci z Działu Socjoterapii wraz z rodzicami przybyły na godz. 16.00 do Świetlicy przy ul.Kasprowicza 2 na uroczystość Pasowania. Tradycyjnie już od wielu lat, jesienią dzieci w towarzystwie opiekunów przystępują do Pasowania na Uczestnika Zajęć w Dziale Socjoterapii PPP w Chorzowie, podpisując kontrakt współpracy.

Więcej „UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA 2018”

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BEZPŁATNYCH KONSULTACJI

plakat

Każdy Rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno-motorycznym (zmysłowo-ruchowym) swojego dziecka będzie mógł skorzystać z pomocy terapeuty integracji sensorycznej. W dniu 18 października 2018 roku na stronie

http://pstis.pl

w zakładce „Dla Rodziców” pojawią się adresy oraz numery telefonów do terapeutów zrzeszonych w PSTIS, którzy będą brali udział w OTBK SI

Marta Illukiewicz

Wiceprezes

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI