Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Większość firm i instytucji nie mogłoby funkcjonować bez bazy danych. W dzisiejszych czasach niemal wszystkie bazy gromadzone są na dyskach w postaci zapisu cyfrowego. Administrator Baz Danych obsługuje bazy, czyli zbiory informacji potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Do obowiązków administratora należy wprowadzenie należytych informacji, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywanie informacji w bazie - w przypadku osób niepowołanych lub, gdy nastąpi awaria systemu.
Wymagania
Osoba zajmująca to stanowisko powinna mieć wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewnym, a także doświadczenie w rozwijaniu i administrowaniu baz danych. Administratorem baz danych może zostać osoba w każdym wieku, a także osoba z niepełnosprawnością ruchową. Bardzo ważną kwestią jest, aby administrator dobrze orientował się w bazach danych: MySQL,SQL server, Orcale, PostgreSQL, Infomix pod kątem administracji i strojenia oraz programach LINUX/UNIX/WINOWS. Poza tym musi umieć programować, np.: SQL, PL/SQL, skrypty w powłokach, PERL, C/C++. Administrator powinien być też dyspozycyjny, dokładny, posiadać wiedzę na tematy związane z informatyką, być opanowany i cierpliwy, gdyż pewne zagadnienia może tłumaczyć po kilka razy. Poza tym musi się cechować umiejętnością pracy pod presją czasu i znać bardzo dobrze język angielski.
Warunki pracy
Miejscem pracy administratora jest biuro, gabinet. Jest to praca siedząca przed komputerem. Administrator może pracować w systemie ośmiogodzinnym lub w systemie zmianowym. Natomiast w sytuacji utworzenia zmian w funkcjonowaniu bazy danych, aby było to najmniej odczuwalne dla użytkowników, administrator jest w obowiązku pracować w nocy lub w dni wolne od pracy. Administrator baz danych ma dosyć duży kontakt z innymi pracownikami, ponieważ przydziela użytkownikom zakres ich uprawnień oraz udziela porad dotyczących korzystania z bazy, odpowiada na pytania itd., a także współpracuje również z osobami odpowiedzialnymi za sprzęt komputerowy i funkcjonowanie sieci.

Możliwości zatrudnienia
Zważywszy na fakt, iż coraz więcej firm posiada różnego rodzaju bazy danych - administrator bazy może szukać pracy we wszystkich większych firmach i instytucjach administracyjnych. Osoba specjalizująca się tą dziedziną informatyki może też założyć własnej firmę i świadczyć usługi innym przedsiębiorstwom.