Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Nanotechnologia jako dziedzina naukowa obejmuje obszarem swych zainteresowań metodykę wytwórstwa struktur nanometrycznych, a więc pozostających na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Nanotechnologia znajduje obecnie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, dotyczy wytwarzania tworzyw sztucznych, włókien szklanych, studni, drutów i kropek kwantowych, nanorurek, fulerenów, etc. Nanotechnik jest specjalistą w zakresie opracowywania i wykorzystywania tych właśnie technologii w wielu branżach i sektorach rynku. Zawód nanotechnika należy do grupy tak zwanych zawodów przyszłości; wraz z rozwojem tejże dziedziny naukowej rośnie także zapotrzebowanie na osoby wykształcone w tym kierunku.
Wymagania
Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze nanotechnika, jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia technicznego, pozyskanego na adekwatnym kierunku politechniki, wraz z późniejszą specjalizacją. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata, a także posiadane przez niego cechy personalne i uzdolnienia; dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, etc. Obsługa komputera na poziomie zaawansowanym i specjalistycznej aparatury badawczej jest w tym przypadku niezbędna i nabywana w trakcie studiów.
Warunki pracy
Praca nanotechnika łączy w sobie cechy pracy naukowej i inżynierii praktycznej; ciągły rozwój tej dziedziny powoduje konieczność stałego doskonalenia swojej wiedzy i stwarza możliwości do obcowania z najnowocześniejszą technologią.
Możliwość zatrudnienia
Możliwości zatrudnienia w charakterze nanotechnika stwarzają liczne ośrodki badawcze, mury uczelni wyższych, a także wiele firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność o różnorodnym charakterze.