Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Fundraiser to stanowisko nowe na rynku pracy w Polsce i, co ciekawe, związane głównie z działalnością charytatywną. Osoba obsadzona na tym stanowisku, zwanym czasem profesjonalnym pośrednikiem dobra, pozyskuje środki na finansowanie działalności charytatywnej danej organizacji wyszukując sponsorów prywatnych i biznesowych. Wśród najpopularniejszych w Polsce kampanii fundraisingowych znalazły się akcja Pajacyk, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy GreenPeace. Jak więc widać fundraising także w Polsce prosperuje wyśmienicie. Fundraiser na bieżąco analizuje podległy sobie obszar w poszukiwaniu potencjalnych sponsorów dla określonej inicjatywy. W poszukiwaniach tych kieruje się charakterem działalności firm i przedsiębiorstw, realizowaną przez nich strategią marketingową, grupą docelową do której kierowane są oferowane przez nie produkty i usługi, etc. Wszystkie te czynniki będą miały dla fundraisera niezwykle istotny wpływ na dobór oferty, jaką przedstawi konkretnemu przedsiębiorcy. Dla przykładu oferta sponsoringu kampanii GreanPeace, zaproponowana McDonaldowi byłaby co najmniej niedorzeczna, podczas, gdy ten sam McDonald, jako nastawiony na młodych konsumentów być może podejmie się sponsoringu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wymagania
Choć podobnie jak w przypadku innych zawodów kwestia wykształcenia jest tutaj bardzo istotna, nie istnieje jednolity kierunek studiów, kształcących specjalistów ds. fundraisingu. W praktyce preferowani są kandydaci, legitymujący się różnymi kierunkami ekonomicznymi i humanistycznymi, lecz posiadający doświadczenie i odpowiednie cechy personalne, pozwalające na odnoszenie zawodowych sukcesów. Liczy się przede wszystkim zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków, fundraiser powinien faktycznie wierzyć w misję i powodzenie kampanii by zapewnić jej maksimum efektywności.
Warunki pracy
Praca fundraisera odbywa się w wielu miejscach i na wielu płaszczyznach, nosząc znamiona wielu innych zawodów. Przede wszystkim czas pracy nie jest tu normowany, a zakres obowiązków ustalany samodzielnie, w czasie rzeczywistym. Głównym celem jest pozyskanie sponsora, a drogi do jego osiągnięcia mogą się znacząco różnić w określonych przypadkach.
Możliwość zatrudnienia
Możliwości zatrudnienia dla fundraiserów wciąż występują przede wszystkim w obrębie różnorodnych organizacji pozarządowych, jednak rynek staje się w tym zakresie coraz bardziej chłonny.