Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Kolejnym zawodem przyszłości, któremu warto się przyjrzeć, jest mechatronik. Obecnie w różnych czynnościach produkcyjnych maszyny zastępują już prace ludzi. Skomplikowaną aparaturę potrafią obsługiwać jedynie wykwalifikowani specjaliści.
Mechatronik to profesja będąca połączeniem mechanika, elektronika i informatyka. Bierze on udział w projektowaniu, wdrażaniu nowych urządzeń i całych linii produkcyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań w automatyce czy robotyce.
Cechami pożądanymi osoby na takim stanowisku, poza szeroką wiedzą, jest sprawność manualna, dokładność, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz spostrzegawczość. Przygotowanie do tego zawodu można uzyskać w klasach szkół średnich o takim właśnie profilu, a następnie kontynuować na kierunkach uczelni technicznych, gdzie absolwent otrzymuje tytuł inżyniera mechatroniki.