Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Głównym celem pracy technika ogrodnika jest uprawa i produkcja warzyw, owoców, kwiatów, grzybów jadalnych, materiału szkółkarskiego oraz pielęgnacja i konserwacja drzew, krzewów, kwiatów, żywopłotów i trawników. Technik ogrodnik zarządza, organizuje i nadzoruje prace ogrodnicze. Praca technika ogrodnika odbywa się na wolnym powietrzu, w sadzie, na polu, w inspektach, pod osłonami foliowymi, w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz w szklarniach i innych pomieszczeniach zamkniętych, np. magazynach, przechowalniach, w których panuje podwyższona temperatura, duża wilgotność powietrza, a także w pomieszczeniach biurowych. Technik ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się sadownictwem, produkcją warzyw, roślin ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, marketingiem produktów ogrodniczych, uprawą roślin zielarskich, kształtowaniem terenów zieleni, bukieciarstwem. Może też pracować w kwiaciarniach, sklepach ogrodniczych oraz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Przykładowe zadania zawodowe to:
• gromadzenie materiałów i środków w celu uzyskania określonego plonu,
• zaopatrzenie się w materiał wyjściowy (np. nasiona, cebulki, sadzonki, materiał szkółkarski),
• selekcja materiału hodowlanego,
• przygotowanie podłoża, w które sieje się nasiona lub sadzi rośliny,
• uprawa gleby przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi ogrodniczych i nawozów,
• dobieranie terminów siania lub sadzenia,
• dobieranie gatunków i odmian roślin do określonych potrzeb,
• pielęgnacja (np. podlewanie, spulchnianie gleby, odchwaszczanie), nawożenie i ochrona roślin,
• dbałość o dobrą kondycję i estetyczny wygląd roślin,
• pielęgnacja upraw i nasadzeń drzew, krzewów, żywopłotów i trawników,
• kierowanie ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami,
• wykonywanie zabiegów leczniczych,
• usuwanie powalonych lub uschłych drzew i krzewów, usuwanie suchych niebezpiecznych gałęzi, 
• ścinanie lub karczowanie starych drzew, 
• cięcie i formowanie drzew, krzewów i żywopłotów w sadach, parkach, zieleńcach i na ulicy,
• przesadzanie drzew i krzewów, 
• klasyfikowanie roślin oraz zbiorów zgodnie z normami branżowymi,
• dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych,
• prowadzenie zapylenia i krzyżówki w celu otrzymania nowych odmian roślin.
• kierowanie zbiorem płodów ogrodniczych oraz przygotowywanie ich do przechowywania,
• prowadzenie sprzedaży materiału roślinnego i zbiorów,
• odczytywanie projektów budowy sadów, terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie,
• planowanie, organizowanie i kierowanie pracami ogrodniczymi,
• nadzorowanie czynności wykonywanych przez pracowników.

PREDYSPOZYCJE:

Praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich i ciężkich. Wymaga dobrej ogólnej sprawności fizycznej, dobrej sprawności rąk i palców. Technik ogrodnik często kieruje grupą ludzi i odpowiada za ich zdrowie, musi więc posiadać umiejętności organizacyjne. W zawodzie tym konieczne są: zmysł równowagi, szybki refleks, umiejętność pracy w szybkim tempie (np. praca przy zbiorze owoców, warzyw i kwiatów), wytrzymałość na długotrwały wysiłek (np. praca przy załadunku i rozładunku), dokładność (np. nawożenie, opryski roślin), umiejętność współpracy. Praca ogrodnika wymaga też spostrzegawczości (np. w rozpoznawaniu chorób i szkodników roślin), gotowości do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników. Wskazane są zainteresowania biologią i ekonomią. Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w tym zawodzie są: wady wzroku nie poddające się korekcji i alergie. Niepożądany jest również lęk przy pracy na wysokości.