Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

WARSZTATY Z ELEMENTAMI PSYCHOEDUKACJI W RAMACH SZKOŁY DLA RODZICÓW.

Zajęcia Szkoły dla Rodziców odbywają się cyklicznie w PPP w małych grupach 6-8 osobowych, co dwa tygodnie. Cały cykl zajęciowy składa się 6 spotkań, które odbywają się po południu w godz. 16.30 - 19.00.
Zajęcia mają charakter psychoedukacji z elementami warsztatu i mają na celu poprawę relacji między dziećmi a rodzicami oraz doskonalenie kompetencji wychowawczych.
Zajęcia prowadzą psychoterapeuci pracujący w PPP.

GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM O ZAKŁÓCONYM ROZWOJU EMOCJONALNO - SPOŁECZNYM.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się cyklicznie w PPP, w małych grupach, raz w tygodniu. Cykl zajęciowy obejmuje 10 spotkań, w których biorą udział również rodzice.
Zajęcia oparte są w głównej mierze na bazie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, pedagogiki zabawy "Klanza", a także na wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pracy z małymi dziećmi osób prowadzących.

GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM PRZEJAWIAJĄCYCH TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I ZABURZENIA ZACHOWANIA.

Zajęcia odbywają się cyklicznie na terenie PPP - zazwyczaj jeden raz w tygodniu.

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dzieci pod względem emocjonalno - społecznym, a także modyfikacja zachowań postrzeganych jako trudności wychowawcze i zaburzenia zachowania. Zajęcia prowadzą doświadczeni psycholodzy PPP.

GRUPOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI Z KLASY I I II Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA "PRZYSZŁE ASY Z I KLASY" I "PRZYSZŁE ASY Z II KLASY".

Zajęcia mają charakter cykliczny - raz w tygodniu w dwóch grupach, pierwsza grupa dla klasy I, druga dla klasy II. Celem zajęć jest ćwiczenie funkcji percepcyjno - motorycznych biorących udział w procesie czytania i pisania, rozwijanie kompetencji językowych, ćwiczenie umiejętności tworzenia wypowiedzi różnego rodzaju. W zajęciach biorą udział rodzice, a są one prowadzone przez pedagogów z bogatym doświadczeniem

GRUPOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI ZAGROŻONYCH DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Z KLAS III "UCZĘ SIĘ ORTOGRAFII, BO NIE CHCĘ DYSLEKSJI I DYSGRAFII".

Zajęcia mają charakter cykliczny - raz w tygodniu Celem grupy jest utrwalanie zasad poprawnej pisowni oraz ćwiczenie funkcji percepcyjno motorycznych biorących udział w procesie czytania i pisania, rozwijanie kompetencji językowych
W zajęciach biorą udział rodzice, a są one prowadzone przez pedagogów z bogatym doświadczeniem zawodowym.

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Z KLAS IV "WEŹ BYKA ZA ROGI" ORAZ DAL KLAS V I VI "ORTOGRAFICZNA CORRIDA".

Zajęcia mają charakter cykliczny - raz w tygodniu w dwóch grupach dla klasy V i VI.
Celem zajęć jest ćwiczenie funkcji percepcyjno - motorycznych biorących udział w procesie czytania i pisania, rozwijanie kompetencji językowych, ćwiczenie umiejętności tworzenia wypowiedzi różnego rodzaju.
W zajęciach biorą udział rodzice, a są one prowadzone przez pedagogów z bogatym doświadczeniem zawodowym.

GRUPOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJALISTÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH "TRENING ZAWODOZNAWCZY"
DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ - "JAK WYBRAĆ ZAWÓD?"
DLA KLASY II GIMNAZJUM - "BUDUJĄC SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"
DLA KLASY III GIMNAZJUM - "JA I MÓJ ZAWÓD"
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - "POZNAJ SIEBIE".

Zajęcia w PPP mają charakter warsztatowy - aktywizujący uczniów. Warsztaty mają na celu pomoc uczniom w zharmonizowaniu ich indywidualnych potrzeb i możliwości z potrzebami społecznymi, przygotować ich do kierunku kształcenia zgodnego z ich preferencjami zawodowymi.

GRUPA WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW.

Zajęcia grupy wsparcia dla psychologów odbywają się cyklicznie - zazwyczaj jeden raz w miesiącu.
Celem grupy jest wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie diagnostyki i oddziaływań terapeutycznych oraz wypracowywanie strategii zaradczych.
Zajęcia prowadzą psycholodzy nasz poradni.

PRACOWNIA EEG - BIOFEEDBACK

Jest to metoda terapii, polegająca na podawaniu dziecku sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może ono nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie.
Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja dziecka. i właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności dziecka za wynik własnego leczenia. Biofeedback jest stosowany między innymi:

  • w terapii dzieci z ADHD i ADD,
  • u dzieci z zaburzeniami procesu uczenia się,
  • dla poprawy koncentracji, pamięci,
  • w zwiększeniu odporności na stres,
  • w podniesieniu samooceny,
  • w rozwijaniu kreatywności itp.

Podstawowy cykl zajęciowy składa się z 10 treningów - nieprzerwanie, jeden raz w tygodniu.
Kwalifikacja do treningów EEG-Biofeedback odbywa się w oparciu o zaświadczenie lekarza neurologa (według druku do pobrania w sekretariacie bądź na stronie internetowej).