Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Standardowy czas nauki trwa: 4 lata w technikum lub 2 lata w szkole policealnej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik mechanik jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. organizowania i nadzorowania przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeń,
2. przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobu i usług,
3. instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
4. eksploatowania maszyn i urządzeń,
5. projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji 
technicznej,
6. sporządzanie kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń,
7. prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej oraz sprawozdawczej związanej z 
wykonywaną pracą.
Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć między innymi: 
- maszyn budowlanych,
- samochodów,
- ciągników,
- obróbki skrawaniem,
- obrabiarek sterowanych numerycznie,
- spawalnictwa,
- napędów hydraulicznych.
Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

PREDYSPOZYCJE:

Jest to kierunek kształcący fachowców w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Praca w tym zawodzie wykonywana jest na stanowisku pracy, bezpośrednio w procesie produkcyjnym. Niewiele jest stanowisk, umożliwiających wykonywanie pracy w pozycji siedzącej.
Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w tym zawodzie są słabo rozwinięte zmysły wzroku i dotyku oraz skłonność do uczuleń na smary, paliwa i płyny techniczne.
Praca mechanika wymaga dokładności, systematyczności i rzetelności wykonania zadania.
Ważna jest również umiejętność przestawiania się z jednej czynności na drugą.