Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Miejscem pracy kelnera są wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne, a także sale bankietowe, konferencyjne itp. Zawód ten łączy w sobie elementy pracy indywidualnej i zespołowej. Zazwyczaj kelner samodzielnie obsługuje klienta, jednak aby zrealizować jego zamówienie i należycie go obsłużyć musi ściśle współpracować z pozostałymi pracownikami lokalu. Ponieważ jest pośrednikiem między klientem, a kucharzem, musi precyzyjnie przekazywać uwagi dotyczące zamówienia. Jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za jakość przygotowanych dań oraz rzetelnie wystawiony rachunek. W swej pracy jest odpowiedzialny przed przełożonymi za wszystkie działania, które mogą popsuć renomę lokalu. Praca kelnera może odbywać się również na zewnątrz w ogródkach kawiarnianych.
Kelnerzy zazwyczaj pracują w systemie zmianowym, również w dni wolne od pracy. Z racji wykonywanej czynności kelner musi mieć nienaganną prezencję. Jego elegancki strój wynika z ugruntowanych historycznie zasad.
Przykładowe podstawowe zadania dla kelnera to:
• szybkie nawiązanie pierwszego kontaktu z klientami,
• wybór stolika i zaprowadzenie do niego gości,
• podanie menu, udzielenie informacji o ofercie lokalu, doradzanie w wyborze,
• przyjmowanie zamówień, 
• właściwe nakrycie stołu,
• ustawienie wszystkich naczyń i sztućców zgodnie z zasadami savoir vivre,
• dbałość o właściwy wygląd, temperaturę, świeżość i ułożenie potraw,
• zwracanie uwagi na obsługiwane osoby,
• uprzątanie niepotrzebnych naczyń, podawanie nowych, czuwanie nad jakością podanych dań i napojów, 
• odbieranie od klienta pochwał lub reklamacji.
Kształcenie w zawodzie odbywa się w następujących typach szkół:
• czteroletnie technikum dla absolwentów gimnazjów;
• dwuletnia szkoła policealna dla absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego.
Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kelner może podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

PREDYSPOZYCJE:

Najważniejszą cechą kelnera jest zdolność szybkiego nawiązywania kontaktu. Musi on zadbać o wytworzenie przyjaznej atmosfery, która zachęci do pozostania w lokalu. Ponadto musi wzbudzić w kliencie zaufanie, gdyż nierzadko będzie służyć radą przy dokonywaniu wyboru. Kelner musi charakteryzować się życzliwością i uprzejmością, a swoje czynności powinien wykonywać kulturalnie i dyskretnie. Ponieważ klienci mogą być kapryśni, kelner musi wykazać się cierpliwością. Istotne, by kelner miał podzielną uwagę i potrafił pracować w szybkim tempie. Często kelner w krótki sposób musi scharakteryzować jakąś potrawę, którą chcą wybrać klienci. W związku z tym musi posiadać umiejętność budowania trafnych i zwięzłych wypowiedzi. Ważną cechą w tym zawodzie jest umiejętność posługiwania się językami obcymi. Ponadto powinien posiadać podstawową wiedzę kulinarną, a także wyostrzone zmysły smaku i węchu. Niezwykle istotna jest dbałość o czystość i higienę. Od kelnera wymaga się też dobrej kondycji fizycznej, zdolności manualnych oraz dbałości o prezencję.