Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Informatyka jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji. Pozostaje ona w ścisłej korelacji z matematyką. Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika informatyka jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Przykładowe zadania i czynności stosowane w informatyce:
Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:
• programowaniem,
• posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań,
• projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym,
• administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji,
• dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
• obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

PREDYSPOZYCJE:

Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba spełniająca następujące wymagania:

Wymagania psychofizyczne:
• zainteresowania elektroniką i techniką komputerową,
• zdolności do nauk ścisłych,
• dobra sprawność manualna,
• spostrzegawczość,
• zdolność przewidywania skutków decyzji,
• dokładność i systematyczność,
• jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
• dobra koncentracja uwagi,
• chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
• podatność na innowacje.

Pewne cechy lub dolegliwości mogą okazać się przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu technika informatyka lub znacznie utrudniać naukę i wykonywanie zawodu.
Przeciwwskazania zdrowotne:
• wady wzroku nie poddające się korekcji,
• wzmożona pobudliwość ruchowa,
• zaburzenie równowagi i świadomości,
• potliwość rąk,
• przewlekłe choroby skóry dłoni,
• brak widzenia obuocznego,
Ostatecznie o zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.