Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Technik budownictwa zatrudniany jest najczęściej w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych. Po spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane może uzyskać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Dotyczą one wznoszenia i remontu budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Sytuacja na rynku budowlanym w naszym kraju jest dobra i w miarę stabilna, tak więc pracy dla techników budownictwa nie powinno zabraknąć. Można również podjąć własną działalność gospodarczą. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami. Absolwenci przygotowani są do kontynuowania dalszej nauki na uczelniach technicznych
Przykładowe zadania zawodowe technika budownictwa to:
1. wykonywanie i odczytywanie rysunku technicznego oraz projektu,
2. określanie właściwości materiałów budowlanych oraz ich prawidłowe stosowanie,
3. wykonywanie prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych,
4. określanie rodzajów gruntów budowlanych, ich właściwości i sposobów ich badania,
5. poznawanie technologii robót budowlanych, organizacji i kierowanie robotami 
budowlanymi,
6. wykonywanie instalacji, obsługi i konserwacji maszyn oraz urządzeń produkcyjnych 
używanych na budowie,
7. projektowanie i budowa podstawowych elementów i układów konstrukcyjnych budynków 
i budowli,
8. wykonywanie obliczeń statycznych i wymiarowanie oraz konstruowanie w projektowaniu 
prostych elementów nośnych budowli,
9. kosztorysowanie,
10. poznanie prawa budowlanego, elementów prawa administracyjnego i prawa pracy,
11. poznanie organizacji przedsiębiorstw i procesów produkcyjnych,
12. kształtowania optymalnych warunków pracy, znajomości przepisów bhp i zasad kontroli 
ich przestrzegania, przepisów ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.

PREDYSPOZYCJE:

Przyszła praca technika budownictwa wymaga od ucznia dobrego stanu zdrowia i odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wymagana jest dokładność, cierpliwość oraz wyobraźnia przestrzenna podczas sporządzania i odczytywania rysunków i projektów, ponadto zdolności techniczno- matematyczne przy opracowywania dokumentacji technicznej.
Od przyszłego technika budownictwa wymagana jest kreatywność oraz zdolności do koncepcyjnego myślenia i chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.