Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Naukę zawodu „ogrodnik” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Możliwe jest także kształcenie w szkole policealnej.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja ogrodnicza, podstawy techniki, przepisy ruchu drogowego, przedsiębiorstwo w agrobiznesie, zajęcia praktyczne, specjalizacja zawodowa.
Praca ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno na świeżym powietrzu, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, kwiaty, grzyby jadalne uprawiane w szklarni lub na polu.
Ogrodnik producent – zakupuje nasiona i sadzonki lub pobiera sadzonki z materiału matecznego. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi specjalistyczne, tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie. W szklarniach przygotowuje również podłoże pod wysiew nasion lub wysadzanie. Następnie pikuje rośliny, podlewa, nawozi, odchwaszcza, usuwa zbędne pędy wierzchołkowe i boczne, opryskuje rośliny przeciw chorobom i szkodnikom, a w końcu zbiera, sortuje oraz dokonuje sprzedaży.
Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się konserwacją i pielęgnacją określonego obszaru ziemi, za który odpowiada. Wykonuje takie prace jak: przekopanie, zaoranie, bronowanie, nawożenie, sadzenie drzew, krzewów, bylin, obsadzanie kwietników. Do jego zadań należą również wszystkie prace pielęgnacyjne oraz porządkowe (zgrabianie skoszonej trawy, zeschłych liści, zamiatanie alejek, wywożenie śmieci).
Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

PREDYSPOZYCJE:

Osoba wykonująca zawód ogrodnika, powinna cechować się przede wszystkim wytrwałością fizyczną i odpornością na zmęczenie oraz zmienne warunki pogodowe (wysokie i niskie temperatury, duża wilgotność powietrza, wiatry). Od ogrodnika wymaga się także dobrej sprawności manualnej, koordynacji wzroku i rąk (obsługa sprzętu ogrodniczego). Jest to praca zarówno zespołowa (umiejętność pracy w grupie), jak i indywidualna (samodzielność, dobra organizacja stanowiska pracy). W wykonywaniu prac ogrodniczych wymagana jest wiedza przyrodnicza, zdolności organizacyjne, dokładność, cierpliwość oraz elastyczność w działaniu. Przydatne są również poczucie estetyki i rozróżnianie barw, a także uzdolnienia techniczne w obsłudze sprzętu.

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz.