Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Naukę zawodu „monter instalacji i urządzeń sanitarnych” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Możliwe jest także kształcenie w szkole policealnej.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: dokumentacja techniczna, podstawy budownictwa ogólnego, technologie instalacyjne, zajęcia praktyczne.
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

PREDYSPOZYCJE:

Wymagania psychofizyczne właściwe dla tego zawodu to: sprawność narządów ruchu, sprawność narządu równowagi, chęć dokształcania się, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, samodzielność, dokładność i spostrzegawczość, umiejętność pracy w szybkim tempie, brak lęku wysokości, wyobraźnia przestrzenna, zdolności organizacyjne.
Przeciwwskazania zdrowotne to: wady wzroku: wysoka krótkowzroczność, ograniczenie pola widzenia, upośledzenie ostrości wzroku, brak widzenia obuocznego, choroby siatkówki, grożące jej odklejeniem, zaburzenie stereoskopii, zaburzenia równowagi: przewlekłe choroby błędnika i skłonność do omdleń, lęk wysokości, choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego: padaczka, polineuropatie, niedowłady kończyn, choroby psychiczne, cukrzyca, upośledzenia sprawności układu ruchu: duże skrzywienie kręgosłupa, znaczne płaskostopie, stany po amputacji kończyn, ograniczenie ruchomości dużych stawów, choroby reumatoidalne, dyskopatie, choroby układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego: zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, nadciśnienie tętnicze, żylaki kończyn dolnych, przewlekłe choroby układu oddechowego: nieżyty oskrzeli, dychawica oskrzelowa, choroby krtani, przewlekłe choroby układu moczowego i nerek, upośledzenie słuchu znacznego stopnia.
O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz.