Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Praca montera konstrukcji budowlanych odbywa się na budowach na wolnym powietrzu, najczęściej przy oświetleniu naturalnym, często na dużych wysokościach oraz w hałasie. Warunki atmosferyczne wpływają na wilgotność oraz temperaturę. Głównym zagrożeniem dla osób wykonujących omawiany zawód jest znaczna wysokość, na której wykonuje się prace- możliwość upadku i możliwość spadania przedmiotów. 
Kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych odbywa się w trzyletniej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum oraz jednorocznej szkole policealnej. Program nauczania przewiduje realizację następujących przedmiotów zawodowych:
• podstawy budownictwa,
• technologia,
• rysunek techniczny,
• organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy,
• zajęcia praktyczne. 
Monter konstrukcji budowlanych może kontynuować naukę w dwuletnim liceum ogólnokształcącym uzupełniającym, a następnie może je podwyższać w szkołach wyższych na kierunku budownictwo.
Przedstawiciele omawianego zawodu znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, przedsiębiorstwach budowy dróg i mostów. Mają również możliwość prowadzenia własnych firm remontowo-budowlanych.

PREDYSPOZYCJE:

Kandydata do wykonywania zawodu monter konstrukcji budowlanych powinien cechować się zainteresowaniami technicznymi, umiejętnością czytania rysunków kreślarskich oraz zdolnościami manualnymi. Istotnymi cechami niezbędnymi do wykonywania omawianego zawodu jest koordynacja wzrokowo- ruchowa, wytrzymałość fizyczna, podzielność i koncentracja uwagi, refleks oraz brak lęku wysokości i przestrzeni, dokładność, spostrzegawczość, zdyscyplinowanie, umiejętność współpracy w grupie, odporność organizmu w trudnych warunkach atmosferycznych. Przeciwwskazaniami zdrowotnymi jest słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna, wady wzroku wymagające korekcji szkłami, choroby oczu, niedosłuch, zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy, choroby układów: oddechowego, nerwowego i krążenia, moczowego, wady serca, nadciśnienie tętnicze. Przeciwwskazaniem jest również reumatyzm, cukrzyca, uzależnienia, choroby skóry rąk i zaburzenia psychiczne.