Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Program nauczania dla zawodu monter-elektronik w zasadniczej szkole zawodowej  i szkole policealnej przewiduje następujące przedmioty:
• technologia i materiałoznawstwo elektryczne
• podstawy elektroniki i elektroniki,
• pracownia elektryczna i elektroniczna,
• urządzenia elektroniczne,
• zajęcia praktyczne,
• zarys wiedzy o gospodarce,
• praktyka zawodowa.
Monter-elektronik może pracować w zakładach przemysłowych produkujących urządzenia elektroniczne. Monterzy z wykształceniem średnim specjalistycznym np. w dziedzinie aparatury pomiarowej, elektronicznego sprzętu sygnalizacyjnego i systemów sygnalizacyjnych, naprawy sprzętu komputerowego, układów elektronicznych automatyki przemysłowej, mogą pracować przy montażu urządzeń specjalistycznych oraz instalacji, konserwacji i naprawie sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych. Elektronik to specjalista znający się nie tylko na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu. W zakładach produkcyjnych pracują urządzenia pochodzenia zagranicznego. Instrukcje do tych urządzeń napisane są w obcych językach. W związku z tym mile widziana jest znajomość języków angielskiego lub niemieckiego. Warunkiem podjęcia pracy w firmie świadczącej usługi dla osób prywatnych często jest posiadanie prawa jazdy. Kształcenie w zawodzie monter-elektronik odbywa się w następujących typach szkół: trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa dla absolwentów gimnazjum, jednoroczna szkoła policealna. Monter-elektronik posiadający wykształcenie średnie z maturą może następnie podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: automatyka i robotyka oraz elektronika i telekomunikacja.

PREDYSPOZYCJE:

Kandydat do zawodu montera-elektronika powinien cechować się zainteresowaniami technicznymi, zdolnością do koncentracji i podzielności uwagi, dobrą pamięcią, wysokim stopniem spostrzegawczości, w celu wyeliminowania omyłek łączeniowych. Od kandydata wymaga się również zdolności manualnych i manipulacyjnych, dużej sprawności i precyzji ruchowej rąk i palców, a ze względu na monotonię wykonywanych zadań odporności na znużenia. Monter elektronik to fachowiec zdyscyplinowany, wytrwały i cierpliwy umiejący współdziałać z ludźmi. Kandydat na przedstawiciela tego zawodu powinien mieć dobry wzrok- przeciwwskazaniem są wady wzroku nie dające skorygować się szkłami optycznymi, zdrowy układ krwiotwórczy i układ krążenia- z uwagi na stały kontakt z urządzeniami pod napięciem. Do wykonywania zawodu montera-elektronika przeciwwskazaniem jest skłonność do alergii (kontakt z materiałami lutowniczymi uniemożliwia zatrudnianie osób podatnych na alergie), daltonizm (połączenia elektroniczne oznaczone są kolorami) oraz zaburzenia równowagi, epilepsja.