Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Wykształcenie w tym zawodzie można uzyskać w zasadniczych szkołach zawodowych. Nauka trwa trzy lata. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zawodowej  oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego.
Wśród nauczanych przedmiotów zawodowych znajdą się technologia, dokumentacja techniczna oraz zajęcia praktyczne.
Malarz-tapeciarz wykonuje pokrycia powierzchni różnego rodzaju farbami, lakierami, emulsjami lub tapetami. Powierzchnie te, to przeważnie pomieszczenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz wnętrza różnych budynków użyteczności publicznej.

PREDYSPOZYCJE:

Wymagania dla ucznia: 
• ogólna dobra kondycja fizyczna, 
• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
• sprawność układu kostno-stawowego, zmysłu równowagi, a także wytrzymałość i odporność na zmęczenie,
• dobra sprawność rąk i palców dłoni oraz prawidłowe rozróżnianie barw,
• zdolność kojarzenia faktów i prawidłowego wnioskowania,
• umiejętność koncentracji uwagi,
• umiejętność dobierania i komponowania kolorów do właściwości,
• rodzaju i przeznaczenia wnętrz,
• gotowość do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych oraz umiejętność wykonywania pracy w warunkach monotonnych.

Przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu stanowią: wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, daltonizm, brak widzenia obuocznego, uszkodzenia narządu słuchu, lęk przestrzeni, zawroty głowy, padaczka, zaburzenia równowagi, choroby skóry, kalectwo rak i nóg, uszkodzenia i choroby kręgosłupa, reumatyzm stawów, choroby układu krążenia, astma, gruźlica. Specyfika pracy w tym zawodzie niesie zagrożenia zapadaniem na choroby skóry, pylice płuc, przewlekłe choroby oskrzeli, alergie oraz ze względu na sposób wykonywania pracy w wymuszonej pozycji – choroby narządów ruchu.