Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Kształcenie w zawodzie kucharza odbywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej.  
Przykładowe zadania zawodowe kucharza to:
• sporządzanie różnego rodzaju potraw, napojów, ciast i deserów,
• obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw,
• przeprowadzanie oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwie nimi gospodarowanie,
• zabezpieczanie owoców, półproduktów i wyrobów gotowych przed zepsuciem,
• dokonywanie wstępnej obróbki surowców oraz gastronomicznego rozbioru mięs,
• różnymi technikami i metodami wykonanie różnego asortymentu potraw z warzyw, owoców, grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb, oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich oraz wyrobów garmażeryjnych,
• posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami służącymi do przygotowywania potraw i napojów oraz prowadzenie ich bieżącej konserwacji,
• wykończanie , porcjowanie i wydanie wyrobów kulinarnych,
• przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe,
• przygotowywanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet.

PREDYSPOZYCJE:

Wśród wymagań do wykonywania zawodu kucharza ważne są: koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność ruchów, podzielność uwagi, szybkie tempo pracy, spostrzegawczość, percepcja kształtów, dokładność, przestrzeganie przepisów technologicznych, higienicznych i sanitarnych. Ważna jest wrażliwość estetyczna i smakowa, a także odpowiedzialność za stan zdrowia konsumentów. Przydatne są zainteresowania chemiczne, biologiczne, techniczne, zdolności organizacyjne. Istotne jest, by stan zdrowia kandydata na kucharza pozwalał na pracę w pozycji stojącej w pomieszczeniach kuchennych, w których uciążliwa może być wysoka temperatura, duża wilgotność i hałas.