Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Naukę zawodu „fryzjer” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: higiena, materiały fryzjerskie, technologia fryzjerstwa, stylizacja, podstawy działalności usługowej, zajęcia praktyczne, specjalizacja zawodowa.
Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.
Jego zadania zawodowe to gromadzenie i udostępnianie żurnali fryzjerskich, pomoc w doborze fryzury, wykonywanie i korzystanie technicznego rysunku technicznego fryzury, ocenianie gatunku i stanu włosów klienta, mycie głowy przy użyciu szamponów, strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia, modelowanie fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej, wykonywanie uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie włosów na wałki, suszenie, rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem dodatków fryzjerskich, wczesywanie do fryzur tresek i tupetów, utrwalanie fryzury np. przy użyciu lakieru, wykonywanie trwałej ondulacji różnymi technikami, farbowanie lub rozjaśnianie włosów – dobieranie i nakładanie na włosy odpowiednich preparatów, przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry głowy, golenie zarostu twarzy i głowy za pomocą brzytew, narzędzi brzytwopodobnych, maszynek do golenia, stosowanie kompresów i preparatów po goleniu), strzyżenie brody i wąsów, dobieranie kształtu zarostu, modelowanie, zabezpieczanie garderoby klienta przed zniszczeniem, obliczanie i przyjmowanie należności za wykonane usługi, ostrzenie, czyszczenie i odkażanie narzędzi i przyborów, konserwowanie używanego sprzętu oraz usuwanie drobnych usterek, utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie, wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały.
Fryzjer może pracować w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego lub męskiego bądź podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

PREDYSPOZYCJE:

Wymagania psychofizyczne właściwe dla tego zawodu to: spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania właściwej decyzji, wrażliwość estetyczna, precyzyjność, poczucie odpowiedzialności przy realizacji zadań zawodowych, kultura osobista, gotowość do samokształcenia ( podnoszenia kwalifikacji zawodowych ), wzrost powyżej 150 cm, wytrzymałość fizyczna nóg, rąk i pleców, sprawność ruchowa dłoni i palców, zdrowe serce, płuca i górne drogi oddechowe, brak chorób skórnych, brak skłonności do alergii utrudniających wykonywanie zawodu, dobre wyczucie ciepła i zimna, prawidłowe widzenie obuoczne, prawidłowe widzenie barw, prawidłowa wymowa.
O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz.