Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Praca fotografa odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w pracowniach fotograficznych i halach zdjęciowych, w których panuje duże zróżnicowanie warunków oświetleniowych. Fotograf realizuje swoje zadania również w plenerze. Jego praca polega na kontaktach z ludźmi.
Kształcenie w zawodzie fotograf odbywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe fotograf może podwyższać je w licem ogólnokształcącym uzupełniającym a później w szkole policealnej w zawodzie fototechnik, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunkach: inżynieria chemiczna i procesowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Program nauczania w zasadniczej szkole zawodowej obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
• materiałoznawstwo,
• rysunek i kompozycja,
• urządzenia i sprzęt fotograficzny,
• technologia,
• podstawy działalności zakładu fotograficznego,
• zajęcia praktyczne.
Fotograf wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe. Zajmuje się również obróbka foto-chemiczną zdjęć. Może pracować w zakładach fotograficznych, agencjach, wytwórniach i studiach filmowych, redakcjach i wydawnictwach, firmach reklamowych, zakładach prowadzących dokumentację fotograficzną. Może również prowadzić własną działalność usługową.

PREDYSPOZYCJE:

Kandydata do zawodu fotograf powinien cechować dobry stan zdrowia, prawidłowe rozróżnienie barw i form, percepcja kształtów, poczucie piękna i estetyki. Niezbędna do wykonywania tego zawodu jest również koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja i selektywność uwagi, refleks pamięć wzrokowa, spostrzegawczość, wyobraźnia, oryginalność, cierpliwość, dokładność, staranność oraz kultura osobista. Kandydat powinien wykazywać się również zainteresowaniami technicznymi, uzdolnieniami artystycznymi, manualnymi i manipulacyjnymi oraz umiejętnością pracy w zespole. Przeciwwskazaniami zdrowotnymi dla zawodu fotografa są nieskorygowane szkłami wady wzroku, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności i inne choroby oczu, choroby uszu, niedosłuch, zaburzenia równowagi, krążenia i wady serca, zaburzenia układu oddechowego, narządu ruchu, brak pełnej sprawności rąk, alergie, wzmożona potliwości choroby skóry rąk, cukrzyca i reumatyzm.